Återbetalning / avbokningsregler

Bokningar, ombokningar eller avbokningar får senast göras en [1] timme före beräknad upphämtningstid. För resa tidig morgon tar vi emot bokningar, ombokningar och avbokningar fram till klockan 20:00 kvällen innan avresa. Upphämtningstid fastställs av oss, men kan variera beroende av övriga aktuella upphämtningar. Vid eventuell ändring av upphämtningstid kontaktar vi dig på det, i bokningen, angivna telefonnumret.Om resenären ej har möjlighet att fullfölja resan skall resan snarast avbokas hos taxibolaget/beställningscentralen.

Om resenären uteblir från en bokad resa utan avboka denna har taxibolaget rätt att debitera resenären för den uteblivna körningen motsvarande den kostnad som resan normalt skulle medfört samt eventuella administrativa kostnader.
Eventuell tvist avgörs i Svensk domstol